MISJA

Chcemy Polskę budować na cywilizacji łacińskiej! Będzie to możliwe wyłącznie poprzez wychowywanie elit, które służąc Bogu będą żyć sakramentami, doskonalić się w cnotach i rozwijać swoje umiejętności. Nie zamykamy się w swojej społeczności, wierzymy, że zasady życia katolickiego powinny obowiązywać w przestrzeni publicznej, dlatego zamierzamy regularnie, powszechnie  i nieustępliwie walczyć o prawa naturalne w naszej Ojczyźnie. Dlatego w naszym działaniu będziemy się wspierać w rozwoju duchowym i osobistym realizując jednocześnie plan zwycięstwa społecznego. 

CELE

BÓG – zwycięstwo duchowe

Duchowy obszar działalności Fundacji oparty jest o Naukę Kościoła Katolickiego i całkowicie podporządkowany Kapelanowi Fundacji. Bez fundamentu jakim jest święta wiara katolicka nie da się odbudować cywilizacji łacińskiej, która jak stwierdził w swoich badaniach Feliks Koneczny jest najdoskonalszą z istniejących cywilizacji. Dlatego przystępując do tej odwiecznej walki pragniemy pamiętać, że działamy dla:

– wzrostu chwały Bożej,
– zbawienie własnej duszy.

Honor – zwycięstwo osobiste

Tak jak żołnierz na polu bitwy walczy nie z nienawiści do wroga, tylko z miłości do tego co chroni za swoimi plecami, czyli naraża się za: wiarę, ojczyznę, rodzinę, tak i działacze fundacji winni pamiętać, że odbudować Królestwo Maryi możemy wyłącznie w walce godnymi środkami i pozbawieni złych intencji. Musimy również robić to skutecznie wykorzystując i szlifując nasze talenty. W tym obszarze będziemy powoływać się na honor, który posiadamy dzięki życiu w łasce uświęcającej i sumiennemu wykonywaniu obowiązków stanu. Odbudujemy cywilizację łacińską zaczynając od nas samych i zobowiązując się do rozwoju:
– duchowego, czyli ciągłego, regularnego życia sakramentami i doskonalenia w cnotach,
– osobistego, w którym będziemy potęgować intelekt, umiejętności i sprawność fizyczną.

Kościół, ojczyzna, rodzina – zwycięstwo społeczne

Obszar społeczny jest ściśle związany z życiem duchowym i społeczno-politycznym. Naszym zadaniem jest zorganizować i zmobilizować do walki społeczność, która przywróci w swoim życiu, w swoich rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na świecie porządek oparty o Prawo Boże. Przed nami wielka społeczna batalia o:

– przywrócenie społecznego panowania Jezusa Chrystusa,
– przypomnienie Polakom o objawieniach Najświętszej Maryi Panny księdzu Juliuszowi Mancinelliemu,
– odnowienie kultu do świętych Patronów Polski: Najświętszej Maryi Panny, św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli,
– budowę trwałych, odpowiedzialnych i profesjonalnych kadr w działalności społecznej,
– zniszczenie filarów neokolonialnego systemu w Polsce i odzyskanie niepodległości,
– odbudowę równowagi gospodarczej (pozbycie się przepisów faworyzujących kapitał zagraniczny),
– obronę i wzmacnianie polskiego kapitału pośród klasy średniej,
– zwalczanie lichwy,
– uwarunkowanie otrzymywania praw od przyjmowania i wykonywania obowiązków,
– pomoc finansową i duchową dla najbardziej potrzebujących,
– zakazanie dzieciobójstwa prenatalnego, seksualizacji młodzieży i promocji dewiacji.
Fundacja Kampanii Społecznych
im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

k: +48 531 332 131
e: kontakt@papczynski.org

KRS: 0000835484
NIP: 6332241694
REGON: 385888369

Numer konta w Banku Pekao
PLN: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
IBAN: PL38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
Kod BIC Swift: BPKOPLPW

 

NASZE KAMPANIE I INICJATYWY:
FUNDACJA:
Zadaj pytanie on-line