Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego została ufundowana przez ludzi, którzy od młodych lat działali na ulicach polskich miast, broniąc zasad moralnych przed finansowanymi zza granicy ideologiami, które szerzą dewiację i aborcję. Widząc skuteczność organizacji ogólnopolskich kampanii społecznych postanowili służyć Bogu organizując pikiety, wystawy i inne przedsięwzięcia, które pozwolą skutecznie wpływać na społeczeństwo, a co za tym idzie również na prawo w Polsce, Europie i na świecie.

Zauważyliśmy, że debata publiczna w Polsce determinowana jest w największej mierze przez aktualne trendy w polityce. Działacze i publicyści wzorem polityków skaczą z tematu na temat, dryfując zawsze tam, gdzie są największe emocje. Daje im to popularność i finanse, ale na dłuższą metę nie przynosi zwycięstwa w podjętych tematach. Tymczasem jest w przestrzeni publicznej wiele spraw bardzo istotnych, które negatywnie oddziałują na polskie społeczeństwo. Chcemy w przestrzeni publicznej nie tylko ukazywać wobec nich kontrargumenty, które będą obalały zakłamanie, ale również przedstawiać przykłady cnót, za którymi podążą Polacy.

U podstaw naszego sposobu działania możemy wyszczególnić trzy wartości fundamentalne:

  • regularność i nieustępliwość działań,
  • samodoskonalenie siebie i praca nad charakterem, wytrwałością i hartem ducha,
  • nastawienie na długofalowe cele.

Jesteśmy zdania, że kompleksowe i dogłębne podejście do tematów natury społecznej przyniesie o wiele lepsze efekty niż ich pobieżne dotykanie przy różnych okazjach. Oczywiście rozumiemy, że polityka ma swoją specyfikę i że politycy muszą interesować się wszystkim na raz, ponieważ to wynika ze specyfiki ich pracy. Jednocześnie jednak zwracamy uwagę, że działalność społeczna nie może postępować według tych samych praktyk co działalność polityczna, bo prowadzi to do rozpoczynania wielu inicjatyw, z których ostatecznie żadna nie jest finalnie kończona.

Od 1989 roku widzimy te same powtarzające się schematy.
Pierwszy, kiedy działacze społeczni po chwilowym zyskaniu rozgłosu natychmiast zaczynają karierę polityczną i rozmywają się w świecie zgniłych kompromisów.
Drugi, kiedy organizacje społeczne budowane są oddolnie przez partie lub samych polityków, jednak w efekcie ich gier politycznych wolontariusze zrażają się i rozchodzą, często nawet rezygnując z działań społecznych.

Fundacja Kampanii Społecznych pragnie przywrócić przedwojenny etos działacza społecznego, który działa mądrze, stale i konsekwentnie, który podjęte inicjatywy realizuje do końca i profesjonalizuje się w swojej działalności. Dzięki temu bierze udział w budowie profesjonalnych kadr społecznych. I to jest kolejna płaszczyzna na której Fundacja Kampanii Społecznych zamierza pracować: budowa trwałych, odpowiedzialnych i profesjonalnych kadr w działalności społecznej.

Wiemy, że dla osiągnięcia naszych celów samo zaangażowanie polityczne nie wystarczy. Każda działalność, żeby mogła być skuteczna, musi być zakorzeniona w prawie naturalnym i mieć silny fundament w postaci działalności społecznej. I właśnie w tym aspekcie zamierza się realizować Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego. Naród jest silny nie wtedy gdy wyraża płomienne przemówienia z których niewiele wynika, ale wtedy, gdy realizuje boże zamiary nawet kosztem ciężkiej, żmudnej i pozornie bezowocnej pracy. Siłę charakteru narodowego możemy poznać po owocach pracy wszystkich jego członków.

Fundacja Kampanii Społecznych
im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

k: +48 531 332 131
e: kontakt@papczynski.org

KRS: 0000835484
NIP: 6332241694
REGON: 385888369

Numer konta w Banku Pekao
PLN: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
IBAN: PL38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
Kod BIC Swift: BPKOPLPW

 

NASZE KAMPANIE I INICJATYWY:
FUNDACJA:
Zadaj pytanie on-line