Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego powstała z myślą o prowadzeniu ogólnopolskich kampanii społecznych niezależnie od panujących w danej chwili nastrojów politycznych. Zauważyliśmy, że debata publiczna w Polsce determinowana jest w największej mierze przez aktualne trendy w polityce. Działacze i publicyści wzorem polityków skaczą z tematu na temat, dryfując zawsze tam, gdzie są największe emocje. Tymczasem jest w przestrzeni publicznej wiele spraw bardzo istotnych, które nie są poruszane właśnie przez fakt, że nie budzą emocji lub wymagają dużego zaangażowania technicznego i merytorycznego.

Fundacja Kampanii Społecznych przyjęła filozofię działania kropli drążącej skałę. Uważamy, że zajmowanie się wszystkim na raz i zmiany zainteresowań w zależności od trendów politycznych czy słupków sondażowych niezawodnie prowadzi donikąd. I choć poruszanie wielu tematów na raz i charyzmatyczne, nacechowane emocjami wypowiedzi osób publicznych mogą wyglądać widowiskowo, to jednak jest to wciąż tylko pobieżne poruszanie tematów, które kończy się wraz z opadnięciem emocji kłębiących się wokół danego zagadnienia.

Uznaliśmy że takie postępowanie jest marnowaniem czasu i potencjału społecznego, bo o ile wiele się mówi, o tyle przeważnie na samej mowie się poprzestaje. Tymczasem jest wiele istotnych tematów w które trzeba się mocno zagłębić, które trzeba opracować i pokazać opinii publicznej, a którymi nikt się nie interesuje, bo jest to zbyt trudne, żmudne, wymaga czasem naukowego zaangażowania, dużych nakładów i jest bardzo rozciągnięte w czasie. Jednak zagadnienia te są na tyle istotne, że ktoś się nimi musi w końcu zająć. I dlatego Fundacja Kampanii Społecznych zamierza takie tematy brać na siebie.

U podstaw naszej filozofii działania możemy wyszczególnić trzy wartości fundamentalne:

Jesteśmy zdania, że kompleksowe i dogłębne podejście do tematów natury społecznej przyniesie o wiele lepsze efekty niż ich pobieżne dotykanie przy różnych okazjach. Oczywiście rozumiemy, że polityka ma swoją specyfikę i że politycy muszą interesować się wszystkim na raz bo to wynika ze specyfiki ich pracy. Jednocześnie jednak zwracamy uwagę, że działalność społeczna nie może postępować według tych samych praktyk co działalność polityczna, bo prowadzi to do rozpoczynania wielu inicjatyw, z których ostatecznie żadna nie jest finalnie kończona.

Od 1989 roku widzimy ciągle ten sam schemat, według którego działacze społeczni po chwilowym zyskaniu rozgłosu natychmiast zaczynają karierę polityczną i rozmywają się w świecie zgniłych kompromisów. Fundacja Kampanii Społecznych pragnie przywrócić przedwojenny etos działacza społecznego, który działa mądrze, stale i konsekwentnie. Który podjęte inicjatywy realizuje do końca i który rozwija siebie, profesjonalizuje się w swojej działalności a ostatecznie także bierze udział w budowie profesjonalnych kadr społecznych, które będą go mogły kiedyś zastąpić. Obecnie w Polsce takich kadr praktycznie nie mamy. I to jest kolejna płaszczyzna na której Fundacja Kampanii Społecznych zamierza pracować: budowa trwałych, odpowiedzialnych i profesjonalnych kadr w działalności społecznej.

Wierzymy, że dla osiągnięcia wielu narodowych celów samo zaangażowanie polityczne nie wystarczy. Działalność polityczna, żeby mogła być skuteczna, musi mieć silny fundament w postaci działalności społecznej. I właśnie w tym aspekcie zamierza się realizować Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego, wyrzekając się jednocześnie wszelkich ambicji politycznych.

Naród jest silny nie wtedy gdy wyraża płomienne przemówienia z których niewiele wynika, a wtedy, gdy realizuje każdy swój zamiar nawet kosztem ciężkiej, żmudnej i pozornie bezowocnej pracy. Siłę charakteru narodowego możemy poznać po owocach pracy wszystkich jego członków, a nie deklaracjach jego domniemanych liderów.