Z jakimi trudnościami mierzą się dziś organizacje społeczne?

W czasach kiedy nie tylko firmy ale i organizacje społeczne biorą dofinansowanie ze środków publicznych na swoją działalność, te które tego nie robią zostają postawione w sytuacji nierównej konkurencji. Działalność organizacji dotowanej przestaje być utrzymywana wyłącznie przez filantropów – darczyńców, którzy utożsamiają się z misją tej organizacji. Ich byt nie zależy już od tych ludzi, […]