Piesza do pielgrzymka do Neapolu – ofiarują 2300 km

Fundacja Kampanii Społecznych po raz kolejny organizuje pieszą pielgrzymkę, aby wspierać Polaków zdolnych do ofiary poprzez przykład naszego patrona. Po pielgrzymkach z Zakopanego do Wilna i z Jasnej Góry do Fatimy nasi działacze ruszają w kolejną, aby tym razem przypomnieć naszym Rodakom o Królowaniu Najświętszej Maryi Panny. W ostatnich dwóch pielgrzymkach wyruszyli Marek Grygierek i Mariusz Piotrowski, przeszli szlakami pielgrzymkowymi ponad 4500 km z ciężkimi plecakami na plecach. W tym roku Marek niestety nie może pójść, ale zastąpi go żona Mariusza – Elżbieta. Przejdą ponad 2300 kilometrów, a jedynym ich zabezpieczeniem będzie nasza społeczność. W ten sposób każdy z nas może włączyć się w ten niezwykły Orszak Królowej Polski! Dokąd idą? Jaka przyświeca im intencja? Jaki cel? Koniecznie przeczytajcie całość.

Ruszają 14 maja komunikacją do Przasnysza skąd wyruszą pielgrzymką pieszą do Neapolu. Chcą pokonać 2300 kilometrów do 14 sierpnia, bo właśnie w ten dzień przypada 415 rocznica objawień Matki Bożej Królowej Polski i 405 rocznica śmierci ks. Juliusza Mancinelliego w Neapolu. Jeżeli zaś Pan Bóg da, to 15 sierpnia podjadą na jeden dzień do Rzymu by pomodlić się w tym mieście w 455 rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki. Cały swój wysiłek będą ofiarować Maryi Królowej Polski prosząc Ją za grzeszników, dusze w czyśćcu cierpiące i nawrócenie Jej Królestwa. Mamy nadzieję, że podobnie jak w pielgrzymkach z Zakopanego do Wilna i z Jasnej Góry do Fatimy w ich pielgrzymowanie włączy się wielu naszych rodaków. Można to zrobić poprzez udział (idąc z nami choć fragment trasy, ofiarując swój trud w intencjach pielgrzymki), modlitwę, poszerzanie wiedzy na temat objawień dotyczących królowania Maryi w Polsce, dzielenie się nią z innymi, lub wspierając ich finansowo.

 
HISTORIA POCZĄTKÓW JEJ KRÓLOWANIA

Dzień 14 sierpnia 1608 roku powinien być wspominany przez każdego Polaka jako jeden z najważniejszych w historii naszego Narodu. Tego dnia skrzyżowały się losy wielu polskich świętych i włoskiego jezuity Juliusza Mancinelliego, który modląc się prosił, żeby Maryja objawiła mu, jak chce jeszcze być tytułowana w Litanii loretańskiej. Jego modlitwa została wysłuchana. Przebywając w swoim zakonie w Neapolu ujrzał Najświętszą Maryję Pannę, u stóp której klęczał św. Stanisława Kostka, która rzekła Juliuszowi:

A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.

Wtedy Mancinelli krzyknął:

Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polską!

Maryja zaś spojrzała na św. Stanisława Kostkę i dodała:

Jemu tę łaskę zawdzięczasz!

Od pierwszego objawienia Najświętszej Maryi Panny Juliuszowi Mancinelliemu w Neapolu minie 14 sierpnia dokładnie 415 lat. Idąc dwa lata temu z Jasnej Góry do Fatimy Mariusz i Marek widzieli jaki jest stan Kościoła na Zachodzie. Flagi LGBT na kościołach katolickich, konfesjonały przerobione na magazynki dla środków czystości, brak czci do Najświętszego Sakramentu, opustoszałe parafie, zamieniane na muzea lub inne budynki użyteczności publicznej. Niestety dostrzegamy ten trend również w Polsce. Nie chcemy tu pisać o przyczynach, bo o wiele lepiej czynić ofiarę za grzeszników i modlić się za Jej dziedzictwo jakim jest nasza Ojczyzna. Czyż nie o to nas Maryja prosi? Ale nie tylko nas! Ojciec Mancinelli woła: Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polską! A pomimo swojego sędziwego wieku rusza do grobu św. Stanisława Biskupa w Krakowie gdzie w 1610 roku po raz kolejny objawia się mu Maryja mówiąc:

Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest Mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.

Ojciec Juliusz, włoski jezuita dostaje wyraźne polecenie od Królowej Polski, żeby wstawiał się za Jej drogi Naród i błagał o pomyślność Jej Ziemi. Dzisiaj również potrzebujemy wsparcia naszych braci katolików z zagranicy. Musimy powtarzać im i przypominać, że Maryja prosi o modlitwę za Jej Królestwo, a w zamian będzie wszystkim modlącym miłosierną.

Z wyżej wymienionych powodów Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego organizuje pielgrzymkę pieszą z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przasnyszu do Zakonu Jezuitów w Neapolu. Uczestnicy poświęcą swój trud, wysiłek i codzienną modlitwę Królowej Polski Wniebowziętej wołając głośno: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Ruszają komunikacją 14 maja do Przasnysza gdzie 15 maja spod Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w której chrzest przyjął św. Stanisław Kostka, rozpocznie się pielgrzymka. Chcą dojść do Neapolu właśnie 14 sierpnia, kiedy to św. Stanisław klęczał przed jej obliczem i wypraszał łaskę widzenia dla o. Juliusza i łaski dla Polski. Być oddanym Królowej Polski Wniebowziętej i za Jej przykładem czcić i służyć Bogu Trójjedynemu, to właśnie znaczy być Polakiem wolnym, a tylko tacy obywatele są w stanie uczynić Polskę Królestwem Jej Królewskiej Mości! #MaryjoRatuj!

Intencja główna pielgrzymki

Pragniemy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski prosić Boga Trójjedynego: za grzeszników, dusze w czyśćcu cierpiące i błagać o nawrócenie i pomyślność Jej Królestwa.

Każdy wysiłek pielgrzymi ofiarować będą naszej Królowej, wzywać słowami #MaryjoRatuj Królową Polski i śpiewać: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie! Wolną, to znaczy Polskę Bożych Praw.
Każdego dnia w tej intencji będą zmawiać jedną część różańca świętego, litanię loretańską, modlitwę ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.
Codziennie w trakcie trwania pielgrzymki będą zmawiać litanię do jednego ze świętych: św. Wojciecha, św. Andrzeja Boboli, św. Stanisława Kostki, św. Stanisława Biskupa, św. Stanisława Papczyńskiego, św. Jacka Odrowąża, św. Antoniego z Padwy, św. Jana z Kent, św. Jana z Dukli, św. Jadwigi Śląskiej, św. Jadwigi Królowej i św. Kingi.

 

Wasze intencje

Z całego serca pielgrzymi będą chcieli odwdzięczyć się wszystkim, którzy pomogą w jakikolwiek sposób. Dlatego codziennie przez cały okres tego pielgrzymowania będzie zmawiana jedna część różańca w intencji każdej zaangażowanej duszy, która dopomoże w tej pątniczej ofierze. Zachęcamy również Państwa do wysyłania swoich prywatnych intencji na nasz adres: pielgrzymka@papczynski.org.

Codziennie będzie odmawiana jedna z części różańca świętego w nadesłanych intencjach.
Zamówiona zostanie Msza Święta w rycie trydenckim w tych intencjach.

Intencja dodatkowa

Tradycją już jest, że nasi pątnicy regularnie modlą się za ludzi, których Bóg postawi na ich drodze, a także tych, którzy udzielą lub już udzielili im schronienia lub jakiejkolwiek pomocy w drodze. W intencji dodatkowej wspominają też o uczestnikach ruchu drogowego, którym w trakcie ich trasy nie raz utrudniają przejazd. Jak również o znalezienie dobrego miejsca na nocleg.

Każdego dnia będą odmawiać w tej intencji 4 tajemnice jednej części różańca świętego.
Proszą o wstawiennictwo św. Krzysztofa, św. Rafała, św. Mariusza i św. Jakuba.

 

Intencja z przyrzeczenia

Mariusz i Elżbieta Piotrowscy są obrońcami życia poczętego. Nie tylko na ulicach polskich miast uświadamiali ludzi czym jest aborcja i jak wielkie zło wyrządza społeczeństwu, ale robią to również poprzez modlitwę. Są w trakcie odmawiania duchowej adopcji dziecka poczętego z tego powodu każdego dnia jedna z tajemnic jest poświęcona dwojgu dzieci, których imiona zna wyłącznie Pan Bóg, a o których obronę życia przed niebezpieczeństwem będą się codziennie modlić. Ta modlitwa potrwa dłużej niż pielgrzymka. 🙂 Gorąco zachęcamy wszystkich do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego!

 

Trasa

 1. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (Św. Wojciecha) w Przasnysz – miejsce chrztu św. Stanisława Kostki.
 2. Sanktuarium pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie – miejsce urodzenia św. Stanisława Kostki.
 3. Kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie – grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 4. Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli w Warszawie – grób św. Andrzeja Boboli.
 5. Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego (Wieczernik) na Górze Kalwarii – grób św. Stanisława Papczyńskiego.
 6. Sanktuarium MB Staroskrzyńskiej (kościół św. Wojciecha) w Skrzyńsku.
 7. Katedra Wawelska w Krakowie – groby św. Stanisława Biskupa i św. Jadwigi Królowej oraz obraz Matki Bożej Łaskawej przed którym złożył śluby królewskie Jan Kazimierz oddając Najświętszej Maryi Pannie swoje państwo i ogłaszając Ją Królową Korony Polskiej.
 8. Kościół św. Anny w Krakowie – grób św. Jana z Kęt.
 9. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie – szczątki ks. Piotra Skargi.
 10. Bazylika Mariacka w Krakowie – wieża kościelna ukoronowana na znak królowania Najświętszej Maryi Panny.
 11. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku – to tutaj zrodził się pomysł Marszu dla Królowej Polski.
 12. Sanktuarium św. Hostyna (Justyna) w Czechach – u patrona filozofów.
  Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętych Cyryla i Metodego w Czechach – u Najświętszej Maryi Panny i świętych patronów Europy.
 13. Bazylika Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny na Słowacji.
 14. Pomnik Jana III Sobieskiego w Wiedniu.
 15. Kaplica św. Stanisława Kostki – pokój św. Stanisława z okresu jego życia w Wiedniu.
 16. Kościół Kapucynów w Wiedniu – grób bł. Marka z Aviano.
  Bazylika św. Marka w Wenecji – grób św. Marka.
 17. Bazylika Św. Antoniego w Padwie.
 18. Bazylika św. Katarzyny w Sienie.
 19. Kościół św. Andrzeja w Kwirynale (Rzym) – kaplica i cela św. Stanisława Kostki.
 20. Bazylika Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie – podziękować za wyproszone łaski.
 21. Kościół św. Stanisława Biskupa w Rzymie.
 22. Sanktuarium św. Marii Goretti w Nettuno.
 23. Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, SR149, 03043 Cassino FR, Włochy – złożenie kwiatów.
 24. Kościół Gesù Nuovo w Neapolu – miejsce objawień Najświętszej Maryi Pannie ks. Juliuszowi Mancinelliemu.

 

 

Pątnicy

Elżbieta Piotrowska – Polka urodzona w Stanach Zjednoczonych, żona Mariusza Piotrowskiego. Wieloletnia działaczka społeczna, zaangażowana m.in. w obronę życia poczętego. Poetka, miłośniczka koni, estetyki, literatury pięknej, muzyki, fotografii, rysunku i przyrody. Brała udział w krajowych pielgrzymkach z Warszawy na Jasną Górę, a także z Piekar Śląskich do Kalisza.

Mariusz Piotrowski urodzony w Siemianowicach Śląskich, mąż Elżbiety. Pielgrzymował już z Zakopanego do Wilna i z Jasnej Góry do Fatimy, w swoim życiu ofiarował już ponad 6000 kilometrów. Działacz wielu organizacji społecznych, organizował obywatelską inicjatywę ustawodawczą #ZATRZYMAJABORCJĘ i #STOP447, koordynował na Śląsku takie kampanie jak #STOPPEDOFILII czy #STOPABORCJI. Obecnie pomysłodawca i organizator Marszu dla Królowej Polski.

 

Pomoc finansowa

Już dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę na ten cel. Ofiary można wpłacać poprzez:

 • portal Zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/33jrd4
 • lub za pomoca tradycyjnych przelewów:

  Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego

  Tytuł przelewu: Pielgrzymka do Neapolu
  Bank PeKaO

  PLN: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

  IBAN: PL 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
  Kod BIC: BPKOPLPW

 

Na co przeznaczone zostaną zgromadzone środki

Elżbieta i Mariusz wyruszają ze skromnym budżetem. Resztę oddają Panu Bogu! Wierzymy, że poruszy On serca swoich wiernych widząc ich ofiarę i modlitwę, dzięki czemu jeszcze przed wymarszem będą wiedzieli, że jesteśmy z nimi, tworząc wspólny Orszak Królowej Polski. Dlatego prosimy o wsparcie tego pielgrzymowania!

 1. Zakup brakującego sprzętu.
 2. Noclegi. Z doświadczenia organizacyjnego wiemy, że pątnicy będą głownie spać w namiocie, niemniej raz na 3-4 dni i w sytuacjach nagłych trzeba skorzystać z noclegu prywatnego, dlatego znaczna część sumy będzie przeznaczona właśnie na ten cel.
 3. Napoje i pożywienie.
 4. Ulotki w języku polskim, czeskim, słowackim, niemieckim, słoweńskim i włoskim o historii Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski z prośba o modlitwę za Jej Ziemię.
 5. Ubezpieczenie pielgrzymki.
 6. Sprzęt, który pozwoli nam relacjonować pielgrzymkę i opłaty związane z komunikacją z Polską.
 7. Kwiaty i znicze na groby żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu na Monte Cassino.
 8. Kwiaty dla Najświętszej Maryi Panny w Kościele Gesù Nuovo w Neapolu.
 9. Powrót do domu z Neapolu.
 10. Inne nieprzewidziane wydatki.

 

 

Jak jeszcze można pomóc?

 1. Regularną modlitwę w intencji pielgrzymki, czyli za grzeszników, dusze w czyśćcu cierpiące i za nawrócenie Królestwa Najświętszej Maryi Panny, szczególnie prosimy o codzienną modlitwę: różańcową (przynajmniej jedną tajemnicą), litanią loretańską, litanią do jednego z patronów Polski (św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli, św. Wojciecha, św. Stanisława Biskupa, św. Jadwigi Królowej, św. Jana z Kęt) lub lub litanię do św. Stanisława Papczyńskiego, św Marii Goretti.
 2. Modlitwę za Ojczyznę autorstwa ks. Piotra Skargi.
 3. Czynienie jakiejkolwiek ofiary Panu Bogu na rzecz intencji pielgrzymki, tutaj szczególnie zachęcamy do współudziału w pielgrzymce, można się z nami skontaktować i przejść z nami jakiś fragment trasy.
 4. Szerzenie wiedzy na temat historii Jej Królowania i uroczyste obchodzenie święta Matki Bożej Królowej Korony Polski, które ma miejsce 3 maja (można opowiadać znajomym, wspominać o tym jak potężną mamy Królową, zapraszamy też na Marsz dla Królowej Polski w Częstochowie).

 

 

Zostań z nami w kontakcie

Adres poczty elektronicznej: pielgrzymka@papczynski.org

GRUPA SIGNAL: https://signal.group/#CjQKILnH5Ut_jDNsZAOJo4846Ly_QvE6rkj-FOPGESXR5w__EhBOCvLoG4YiZkYek-MQac3z

GRUPA TELEGRAM: https://t.me/+SlMZLd0F7R5mNzFk

GRUPA WHATSAPP:  https://chat.whatsapp.com/BjYxI6ovygJ3upNEEVFvpN

Portale społecznościowe:

Minds: https://www.minds.com/marszdlakrolowej/

Facebook: https://www.facebook.com/MaryjoRatuj.pielgrzymki

Facebook: https://www.facebook.com/FKSPapczynski

Instagram: https://www.instagram.com/maryjoratuj/

Instagram: https://www.instagram.com/fks_papczynski/

Twitter: https://twitter.com/fks_papczynski

Biuro Prasowe FKS

Podobał Ci się nasz materiał? Wesprzyj nasze działania!

Darowizna na cele statutowe

Darowizna na akcjaewakuacjaz.eu

Czytaj inne aktualności
Fundacja Kampanii Społecznych
im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

k: +48 531 332 131
e: kontakt@papczynski.org

KRS: 0000835484
NIP: 6332241694
REGON: 385888369

Numer konta w Banku Pekao
PLN: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
IBAN: PL38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
Kod BIC Swift: BPKOPLPW

 

NASZE KAMPANIE I INICJATYWY:
FUNDACJA:
Zadaj pytanie on-line