Kampania #wTWOIMinteresie zrodziła się w naszych głowach pod wpływem ciągłego ograniczania możliwości gospodarczych przez Rząd, w ramach kolejnych „Lockdown’ów”. Rzuciło nam się w oczy, że w podobny sposób niszczono naszą gospodarkę na początku lat ’90, gdy doprowadzono dobrze prosperujące przedsiębiorstwa do ruiny, by potem umożliwić ich wykup przez zagraniczne korporacje. Podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj, z tą różnicą, że wtedy zrujnowano w głównej mierze zakłady państwowe i dużych producentów prywatnych, a dzisiaj władza ogranicza się przeważnie do rujnowania drobnej i średniej przedsiębiorczości już wyłącznie w sektorze prywatnym.

Od dopatrzenia się analogii w obu tych zjawiskach, w sposób naturalny nasze myśli popłynęły w kierunku gospodarczego kolonializmu, który dokonuje się z jednej strony za sprawą rządowych rozporządzeń (tak wówczas jak i dzisiaj), a z drugiej za pieniądze wielkich, zagranicznych korporacji. Kampania #wTWOIMinteresie będzie zatem dotykała problemu podboju gospodarczego Polski. Ale będzie to robiła jednocześnie na trzech poziomach, dotykając:

  1. Źródła problemu – A źródłem tym była grabieżcza prywatyzacja lat ’90 dokonana przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Główną podstawą zrujnowania naszej gospodarki był w tamtym czasie tzw. „Plan Balcerowicza”. Jak jednak ustaliliśmy, tzw. „Profesor” Leszek Balcerowicz nie był faktycznym twórcą tego planu, a jedynie jego wykonowcą- chciałoby się rzec: nadzorcą. Faktycznym autorem „planu Balcerowicza” był Jeffrey Sachs, a zleceniodawcą George Soros.
  2. Istoty problemu – A jest nią uprzywilejowana pozycja zagranicznych koncernów działających w Polsce. Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym po upadku Żelaznej Kurtyny nie wytworzyła się lokalna oligarchia. Rolę tą pełnią w Polsce koncerny, które skolonizowały polską gospodarkę w latach ’90 i od tamtej pory wykorzystują ją jako montownię, źródło taniej siły roboczej i równie taniej siły intelektualnej. Natomiast dzięki rozlicznym ulgom prawnym i podatkowym, polscy przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować z koncernami na równych zasadach, bo sami żadnych ulg nie mają.
  3. Rozwiązanie problemu – Którym jest zwiększenie świadomości konsumenckiej Polaków. Najskuteczniejszą formą władzy w gospodarce jest głosowanie portfelem. Kampania mająca na celu pokazanie mechanizmów gospodarczych jakie obecnie są stosowane w Polsce ma docelowo na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ekonomii. Uważamy, że pierwszym krokiem do oswobodzenia się z więzów obcego kapitału jest pokazanie realnych następstw stosowania patriotyzmu gospodarczego przez konsumentów. W dalszej perspektywie natomiast myślimy o zapoczątkowaniu procesu zmiany prawa w Polsce, które będzie dla odmiany faworyzowało producentów i handlowców krajowych. Takie rozwiązania prawne stosowane są w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych i we wszystkich innych, liczących się gospodarkach.

Już dzisiaj budujemy sieć kontaktów z naukowcami, którzy zajmują się zawodowo kwestiami wojny gospodarczej, kolonializmu finansowego, jak i przemian ustrojowych z początku lat ’90. Nawiązujemy też kontakty z przedsiębiorcami którzy na co dzień borykają się z niesprawiedliwym systemem gospodarczym w Polsce lub na własnej skórze odczuli państwowy terror fiskalny (m.in. tzw. “Popiwek”) w latach ’90. Kampanię zamierzamy realizować poprzez:

Kampanię zamierzamy zainaugurować w maju. Jednak już dziś mogą Państwo  wesprzeć przygotowania do niej. Można to zrobić za pośrednictwem naszej Zrzutki, pod adresem: https://zrzutka.pl/wTWOIMinteresie lub bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego
ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Nr rachunku: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
W tytule wpisując: „Kampania #wTWOIMinteresie

Gospodarka jest sprawą nas wszystkich. Wszyscy bowiem żyjemy w realiach rynkowych jako przedsiębiorcy lub pracownicy. Jak każdy naród, tak i my mamy swój narodowy interes. I z całą pewnością jest on rozbieżny od interesów wielkiego kapitału. Za każdą darowiznę na rzecz Kampanii serdecznie dziękujemy. Zachęcamy też do zapisania się do naszego Newslettera, za pośrednictwem którego będziemy Państwa informować o postępach naszych przygotowań, a później też o działaniach już podczas trwania Kampanii. Można to zrobić tutaj.