Budowa struktur terenowych to dopiero początek. Naturalnym tokiem rozwoju każdej organizacji pozarządowej powinno być stopniowe przekuwanie swoich struktur w profesjonalne i samodzielne kadry. Nawet przy założeniu pesymistycznego scenariusza, że Fundacja Kampanii Społecznych zostanie kiedyś rozwiązana a jej struktury ulegną rozproszeniu, to jeśli zdążymy do tego czasu wyszkolić kadry, staną się one zalążkiem nowych podmiotów, nowych organizacji i nowych inicjatyw, które będą kontynuować nasz duchowy testament.

Oczywiście nie zakładamy rozpadu Fundacji, przeciwnie. Jednak życie przynosi różne scenariusze. Inwestując w kształtowanie kadr chcemy mieć pewność, że jeśli nas kiedyś zabraknie, to chociaż pozostawimy po sobie dobrze przygotowanych następców, którzy będą kontynuowali pracę o Polskę naszych marzeń. By to osiągnąć, musimy podjąć trud już nie tylko szkoleniowy i edukacyjny ale także formacyjny i wychowawczy. Kadry bowiem, choćby były najbardziej profesjonalne, będą niczym bez silnych charakterów i stabilnych kręgosłupów moralnych.

Nasz system szkoleniowy będzie obejmował kształcenie w trzech obszarach:

Obszar społeczny

Praca w tym obszarze będzie obejmowała wspieranie rozwoju działaczy w naszej podstawowej dziedzinie działalności. Nawet po kilku latach aktywnych działań czasem zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy bądź nie umiemy wszystkiego. Z pomocą przychodzi nam kreatywność i doświadczenie. Dzięki nim możemy szybko uzupełniać braki w wiedzy i niedostatki w doświadczeniu.  Jednak my się tego wszystkiego musieliśmy uczyć sami, metodą prób i błędów. Pragniemy jednak wykorzystać nasze doświadczenia do kształtowania nowych działaczy i liderów, by mogli w ciągu dwóch-trzech lat osiągnąć to, co my w ciągu siedmiu, ośmiu czy dziewięciu.

W tym obszarze będziemy obserwować działaczy pod kątem ich zainteresowań, zdolności i talentów. Na tej podstawie będziemy mogli zidentyfikować do jakiego rodzaju działań dana osoba nadaje się najlepiej i później tworzyć możliwości takiej osobie, by w swojej profesji mogła się jak najefektywniej rozwijać.  Mowa tu m. in. o takich zdolnościach jak:

Po zidentyfikowaniu takich zdolności u naszych działaczy będziemy się starać tworzyć warunki do tego, by te zdolności mogli rozwijać. Bez wątpienia każdy ma w sobie przynajmniej dwie takie zdolności, odkryte lub nie. Naszym celem jest je zidentyfikować, wydobyć i wspomagać w rozwoju. A działalność społeczna wbrew pozorom jest zajęciem, które pozwala na rozwój w każdej z powyższych dyscyplin, kształtując je w działaniu praktycznym.

Sukces w tym obszarze nazywamy Zwycięstwem społecznym. Efektem tego zwycięstwa jest uformowanie wszechstronnie wyszkolonego Człowieka Renesansu. Dzisiaj na scenie społecznej w Polsce takich ludzi jest niewielu. Sami znamy zaledwie kilku.

Obszar duchowy

Praca w tym obszarze będzie dotyczyć kształcenia charakteru i ćwiczenia się w cnotach rycerskich. Obszar ten ma znaczenie nie tylko w przypadku działalności społecznej czy jakiejkolwiek publicznej, ale także i w życiu prywatnym. Mąż i ojciec o silnym charakterze zawsze będzie opoką dla swojej rodziny. Gdy natomiast będzie miał do tego silny kręgosłup moralny, nigdy swojej rodziny nie porzuci ani nie skrzywdzi. To jest obszar kształtowania już nie tyle działacza, co człowieka w samej jego istocie.

W Fundacji Kampanii Społecznych kładziemy duży nacisk na pracę nad sobą, kształtowanie swojego charakteru, walkę ze swoimi wadami i słabościami oraz na ciągłe samodoskonalenie zarówno społeczne jak i zawodowe. Oczywiście nie będziemy pracować na obszarze duchowym sami. Będą nam w tym pomagać katoliccy kapłani, rekolekcjoniści i duszpasterze. Pracę tą będziemy realizować zarówno poprzez motywowanie do codziennych, samodzielnych starań, jak i:

Prawdopodobnie wszyscy jesteśmy dzisiaj niezadowoleni z jakości polskiej polityki. A to właśnie dlatego, że nasi politycy mają kręgosłupy giętkie a charaktery słabe. Ani sami nie byli formowani duchowo ani nikt nie podejmował prób uformowania ich. Dlatego żyjemy w kraju władzy przekupnej, tchórzliwej i słabej.

My natomiast chcemy przywrócić etos pracy nad sobą, przypomnieć nauki m.in. o. Mariana Pirożyńskiego oraz pokazać sprawdzone metody wychowawcze, które dały nam tak wspaniałych ludzi jak Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz, Henryk Flame i inni Żołnierze Wyklęci. Dzisiaj, w czasach „róbta co chceta” brakuje ideałów. One są, tylko trzeba ich dobrze poszukać. Sukces w tym obszarze nazywamy Zwycięstwem duchowym. Jego efektem będzie wykształcenie ludzi tak niezłomnych i moralnych jak niedościgniony Witold Pilecki.

Obszar profesjonalizacyjny

Chcemy, aby nasi działacze z czasem stawali się profesjonalistami w swoich dziedzinach zawodowych i obszarach zainteresowań. Dlatego jako organizacja zamierzamy wspierać ich rozwój pomagając zdobywać nowe umiejętności poprzez specjalistyczne kursy, szkolenia i warsztaty. Natomiast możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia zamierzamy stworzyć poprzez kreowanie wyspecjalizowanych podmiotów i organizacji, dzięki którym nasi działacze będą się z czasem mogli od nas uniezależniać. Wariantów takich organizacji jest mnóstwo:

Dzięki temu wykształcone przez nas kadry będą kiedyś mogły wnieść nową jakość do świata polityki, biznesu, nauki, sztuki czy mediów. Sukces w tym obszarze nazywamy już Zwycięstwem narodowym, bo każda taka osoba, dobrze wykształcona i uformowana, jest dla naszego narodu bezcennym darem.

Jednak zanim przejdziemy do tego etapu, zachęcamy najpierw do wzięcia udziału w naszym kursie rekrutacyjnym.