Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rotmistrza Pileckiego 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (dalej Fundacja Kampanii Społecznych).
  2. Inspektorem ochrony danych w Fundacji Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego jest  pan Mariusz Piotrowski rodo@papczynski.org.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przekazywaniem informacji na temat działalności Fundacji Kampanii Społecznych drogą mailową.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z utrzymywaniem stałego kontaktu z Fundacją Kampanii Społecznych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną nigdy upublicznione do wiadomości osób ani podmiotów trzecich.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w urzędach i instytucjach państwowych.