Spotkaliśmy się już kilkukrotnie z pytaniem: “Po co są te petycje? Kolejny raz coś podpisywać?”. Rozumiemy skąd bierze się to rozgoryczenie. Wiele organizacji oferujących możliwość podpisania petycji działa tylko internetowo. To znaczy każe podpisywać a potem co najwyżej wysyła na skrzynkę adresata, ogłaszając sukces. Dla nas petycje to mini-kampanie, których celem jest osiągnięcie jakiegoś wymiernego skutku, a nie tylko złożenie kilku podpisów. Każda taka petycyjna mini-kampania musi wiązać ze sobą również wspierające działania uliczne i zaangażowanie osobiste. Samo wysłanie maili niczego nie da. Ale już wystąpienie w sposób oficjalny i podparcie się poparcie kilku lub kilkunastu tysięcy osób stanowi już poważny akt społeczny.

Dlatego zachęcamy do wspierania naszych petycji. Często jest to tylko chwila na przeczytanie, podpisanie i udostępnienie petycji. Natomiast korzyści płynące z dobrze przeprowadzonej akcji petycyjnej mogą być zdumiewające.

Oprócz samej wartości w wywieraniu presji na określone osoby decyzyjne, petycja ma także szereg dodatkowych zalet:

Jak działa nasz system petycyjny? Każdy Państwa podpis, który zostanie potwierdzony przez link uwierzytelniający wysłany na Państwa adres e-mail, generuje wysłanie wiadomości z treścią petycji do wskazanego w petycji adresata (lub adresatów). To sprawia, że osoby najbardziej zainteresowane sprawą mogą zobaczyć, jak wielu ludzi popiera założenia zawarte w treści petycji.

Równocześnie my organizujemy szereg inicjatyw i wydarzeń ulicznych, których zadaniem jest zadbanie o to, żeby nasi adresaci dobrze odczuli, że taka petycja ich realnie i namacalnie dotyczy. Nasz przekaz uliczny będzie tym mocniejszy, im większa liczba osób poprze nasze postulaty zawarte w petycji. Nawet pikieta w której weźmie udział tylko 10 osób będzie dla takiego polityka lub urzędnika druzgocąca, jeśli za tą dziesiątką będzie stało kilkanaście tysięcy osób, które to działanie poprały.

Podpisanie petycji zajmie Państwu kilka minut. Te kilka minut zapewni nam ogromną siłę oddziaływania w sferze publicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do popierania naszych petycji. Można to zrobić tutaj.