Działalność społeczna jest niesamowicie rozwijającą formą działalności. Wielu naszych działaczy i przyjaciół, których poznaliśmy na różnych ścieżkach życia, dzięki zaangażowaniu w coś większego odkryło swoje talenty, wypracowało nowe, dobre nawyki, zbudowało pewność siebie a dzięki zdobyciu grupki przyjaciół, zbudowało także poczucie własnej wartości. Działalność społeczna jest fantastycznym miejscem do rozwijania siebie, swoich pasji i zainteresowań. Często ludzie cisi i niewierzący w swoje możliwości stawali się z czasem wszechstronnie rozwiniętymi ludźmi renesansu. Widzieliśmy wiele pięknych owoców bezinteresownego zaangażowania dla spraw większych od nas samych. I chcemy stworzyć możliwości, aby takich pięknych owoców było jeszcze więcej.

Misja Fundacji Kampanii Społecznych rozpościera się na trzy podstawowe obszary życia społecznego w Polsce:

  1. Pierwszym z nich jest obszar podstawowej działalności społecznej. Dzięki narzędziom, jakimi dysponujemy zarówno w zakresie działań ulicznych jak i aktywności teleinformatycznej, zamierzamy podejmować tematy ważne z perspektywy ogółu społeczeństwa, a które są z rozmaitych powodów pomijane lub przemilczane przez wielkie ośrodki medialne i polityczne.
  2. Drugim z nich jest obszar samodoskonalenia i pracy nad sobą. Mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem autorytetów. Tymczasem nasza historia jest obfita w wiele przykładów wielkich bohaterów, zapomnianych mędrców i wybitnych artystów. Chcemy o nich przypominać, uwspółcześniając dziedzictwo, które po sobie zostawili. Tacy ludzie, często startujący z pozycji nieuprzywilejowanej, mogą być wspaniałymi wzorami dla ludzi żyjących obecnie, dla zagubionej polskiej młodzieży, dla ojców rodzin, działaczy społecznych czy w końcu dla klasy politycznej.
  3. Trzecim z nich jest praca na płaszczyźnie edukacyjnej i informacyjnej. Zdajemy sobie sprawę z niepokojących trendów społecznych wskazujących, że coraz większe masy ludzi są niezadowolone ze swojego życia, nie znają sensu ani celu swojego istnienia, a także nie potrafią odnaleźć swojego miejsca na ziemi, mając zaburzone poczucie własnej tożsamości i przynależności. Chcemy przypominać że jest coś więcej niż tylko własne cztery ściany. Chcemy dawać możliwości do odnajdywania swojego życiowego powołania, do rozwijania swoich talentów i pracy nad swoimi słabościami.

Nie gwarantujemy, że każdy znajdzie u nas wszystkie odpowiedzi na swoje trudne pytania. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się stworzyć wielką wspólnotę przyjaciół, którzy będą się wspierać nie tylko we wspólnej działalności społecznej, pracy nad charakterem, ale także w życiu prywatnym. A zatem możemy powiedzieć, że Fundacja Kampanii Społecznych przyjmuje następujące cele

  1. Towarzyski – bez relacji przyjacielskich i koleżeńskich każda forma działalności społecznej jest skazana na porażkę.
  2. Działalnościowy – chcemy w określony sposób wpływać na kształt debaty publiczne jw. Polsce, przypominając o rzeczach i kwestiach o których inni nie pamiętają bądź pamiętać nie chcą.
  3. Formacyjny – chcemy pracować nad sobą, rozwijać swoje zalety i niwelować swoje wady. Chcemy się ciągle uczyć nowych rzeczy i szlifować swoje talenty, a także pracować nad stałością i stabilnością naszych charakterów.
  4. Edukacyjny – chcemy przypominać o wielkich ludziach i inspirujących wydarzeniach  historii Polski i Kościoła. Być może nasza działalność popularyzatorska pomoże komuś odnaleźć swoją własną tożsamość.
  5. Charytatywny – by uczyć się pomagać innym. Działalność charytatywna jest najpiękniejszą formą patriotyzmu i jednocześnie wspaniałą okazją do ćwiczenia w sobie swoich najlepszych cech.

Jakimi narzędziami zamierzamy realizować naszą misję? Pomysłów mamy bardzo wiele. Jednak z tych najważniejszych narzędzi możemy wyszczególnić:

Nie mamy wpływu na to jak kształtowany jest świat wielkiej polityki. Ale możemy mieć wpływ na to, jak kształtowane są małe rzeczy, które składają się później na wielką całość. Fundacja Kampanii Społecznych chce właśnie zadbać o te małe, często przeoczane rzeczy, które mogą mieć ogromny wpływ na kształt całości. Mechanizm zegara nie może funkcjonować bez najmniejszych śrubek i trybików. Tak samo organizm społeczny jest bezradny, jeśli w orbicie zainteresowań opinii publicznej jest tylko polityczna forma, a nie ma społecznej treści. Chcemy to zmienić. Pomożesz nam?