Nasz fundacyjny zespół zdobył przez lata działań społecznych ogromne doświadczenie w zakresie budowania struktur, prowadzenia szkoleń i wzajemnego motywowania się do działania. Z tego doświadczenia zrodziła się nowa, pionierska koncepcja organizacji kursów rekrutacyjnych w organizacjach pozarządowych. Rozumiemy, że najważniejszą składową organizacji pozarządowej nie jest ani prezes, ani nawet cały zarząd. Najważniejszym fundamentem są działacze i wolontariusze. Dlatego właśnie nasz kurs rekrutacyjny został zaprojektowany z myślą o jak najlepszym i najbardziej efektywnym przekazaniu informacji dla osób chcących się zaangażować w naszą działalność. Łączymy w nim zarówno elementy szkoleniowe, ćwiczenia praktyczne jak i aspekt towarzysko-integracyjny. I choć niektóre rozwiązania spotykane są już na szkoleniach biznesowych, to z naszej wiedzy wynika, że żadna organizacja pozarządowa w Polsce nie stosuje podobnego modelu szkoleniowego.

 1. Kurs rekrutacyjny trwa cały weekend
  Jest to rozwiązanie najbardziej optymalizujące korzyści prowadzenia kursu. Dwudniowe szkolenie pozwoli na lepsze przedstawienie naszego materiału, pozwoli dobrze przećwiczyć pewne zachowania (np. zabawa w konferencję prasową) ale przede wszystkim pozwoli na poznanie się z innymi działaczami, integrację, wymianę myśli i poglądów oraz tworzenie społeczności.
 2. Kurs rekrutacyjny będzie opatrzony kaucją
  Doświadczenie nas nauczyło, że inicjatywy darmowe często są źródłem strat dla działaczy społecznych. Wielu ludzi nie szanuje cudzej pracy i nakładów, wielu nie przychodzi na wydarzenia mimo deklaracji i opłacenia przez nas sali i posiłków. Dlatego zdecydowaliśmy, że udział w naszych kursach będzie uzależniony od wpłacenia kaucji, którą będziemy zwracać uczestnikom po zakończeniu kursu. Jeśli ktoś nie przyjedzie lub opuści kurs w połowie, kaucja przepadnie.
  Kaucja będzie w wysokości kosztów noclegu i posiłków. Oczywiście może być tak, że ktoś będzie chciał wziąć udział w kursie ale możliwości finansowe nie będą mu pozwalały na opłacenie kaucji. Wtedy wystarczy do nas napisać. Każdą taką sprawę rozpatrzymy.
 3. Nocleg będzie przebiegał w sposób gwarantujący wszystkim komfort i dyskrecję
  Do pokojów będziemy przydzielać osoby tylko tej samej płci. Będziemy się też starać ustawiać noclegi tak, by w jednym pokoju były osoby w mniej więcej tej samej grupie wiekowej.
 4. Na kursach nie będzie możliwości spożywania alkoholu
  Znamy masę sposobów na integrację, które nie wymagają użycia alkoholu czy innych używek. Osoby spożywające podczas kursu będą zwyczajnie z niego wyrzucane.
 5. Kursy będziemy organizować dla całych województw
  Gdy zgłosi się do nas odpowiednia ilość ochotników, znajdziemy miejsce tak, by wszyscy mieli w miarę blisko i tam zorganizujemy kurs.

Ważnym elementem naszych kursów rekrutacyjnych będą działania integracyjne. Zgrany i zaprzyjaźniony zespół ludzi potrafi dokonywać rzeczy niesamowitych. Chcemy by takie zespoły powstawały w całej Polsce i wspierały się nawzajem. W ramach zajęć merytorycznych będziemy omawiać m.in. takie zagadnienia jak:

Zapraszamy do współpracy z nami. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: rekrutacja@papczynski.org. Gdy uda nam się zebrać odpowiednią liczbę chętnych, zorganizujemy kurs w stosownym miejscu.

Po odbyciu kursu rekrutacyjnego każdy nasz działacz będzie mógł korzystać z naszego systemu szkoleń, którego celem jest profesjonalizacja naszych kadr i wspieranie w wyspecjalizowanym rozwoju naszych działaczy. Każdy z nas ma jakieś talenty. Fundacja Kampanii Społecznych chce stworzyć warunki, by każdy z nas mógł je jak najefektywniej rozwijać. Profesjonalizacja kadr przełoży się na profesjonalizację działań społecznych.