Pod pojęciem kampanii rozumiemy każdy rodzaj zorganizowanej działalności społecznej, która ma na celu wpłynięcie na kształt debaty publicznej w Polsce. Rozróżniamy dwa rodzaje kampanii:

  1. Krótkotrwałe – które mają w krótkim odstępie czasu wywrzeć nacisk na jakąś osobę decyzyjną bądź grupę takich osób. Można je przeprowadzać na przykład za pomocą petycji.
  2. Długotrwałe – czyli wielkie kapanie ogólnopolskie których celem jest wyciągnięcie na światło dzienne jakiejś ważnej ale przemilczanej sprawy, zwrócenie uwagi opinii publicznej na jakiś poważny problem, promowanie określonych zmian prawny lub propagowanie określonych postaw. Kampanie długotrwałe przeważnie kojarzymy z zbiórką podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi.

Obecnie przygotowujemy się do wystartowania z kampanią #wTWOIMinteresie. Więcej można o niej przeczytać tutaj.