Wieloletnia działalność społeczna uzmysłowiła nam, że najważniejszą wartością w działalności społecznej nie są pieniądze ani rozgłos tylko ludzie. Dobrze zorganizowane struktury terenowe, złożone ze zgranych i zaprzyjaźnionych działaczy potrafią zrekompensować niedobory finansowe i medialne. Te dwa ostatnie kryteria oczywiście mocno wspierają działalność i oczywiście można się oprzeć wyłącznie na nich ,ale taka działalność byłaby niekompletna. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że budowa struktur jest przedsięwzięciem trudnym, żmudnym, czasochłonnym i kosztownym. Prawdopodobnie dlatego takie organizacje jak Amnesty International albo Unicef nie mają swoich struktur terenowych a tylko pracowników, natomiast Green Peace w razie konieczności opłaca swoich „wolontariuszy”.

Nam zależy na działalności jak najskuteczniejszej, wielowymiarowej i dążącej do profesjonalizacji. Dlatego zamierzamy zbudować infrastrukturę medialną, pozyskać zaplecze ekspercie ale przede wszystkim, chcemy zainwestować w to, co wymaga najwięcej wysiłku i poświęceń- w budowę struktur, a w dalszej perspektywie w kształcenie profesjonalnych kadr. Dopiero mając wszystkie te elementy rozwinięte i ugruntowane, możemy działać skutecznie.

Wyróżniamy kilka rodzajów zaangażowania w działania społeczne:

Siła każdego narodu drzemie w jego poczuciu wspólnoty i zaangażowaniu we wspólne, wielkie idee. Wierzymy, że w naszym narodzie drzemie ogromna siła. I mamy zamiar ją obudzić. Potrzebujemy do tego każdego rodzaju zaangażowania, wymienionego powyżej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by angażować się w nasze działania na dwa lub kilka sposobów.